Thông báo số 2 về việc viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi Thông báo số 2 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đến toàn thể Quý Thầy/Cô và các em sinh viên của Trường về việc viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với chủ đề – “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC-LẦN THỨ 7” (vui lòng xem file đính kèm).

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .