Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế "Việt Nam 40 năm (1975-2015): Thống nhất, Hội nhập và Phát triển"

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế "Việt Nam 40 năm (1975-2015): Thống nhất, Hội nhập và Phát triển" do 04 Trường Đại học (ĐH KHXH & NV-ĐHQG Hà Nội, ĐH KHXH & NV-ĐHQG TP.HCM, ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Khoa học Huế-ĐH Huế) đồng tổ chức. Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Thư mời số 401/HVQLGD của Học viện Quản lý Giáo dục v/v mời tham gia và viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế 2015

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thư mời số 401/HVQLGD của Học viện Quản lý Giáo dục v/v mời tham gia và viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế 2015. Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng kính chào.

P. QLKH & HTQT

 

HỘI THẢO TẬP HUẤN “PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH”

Từ năm 2013 đến nay, Trường Đại học An Giang đã lần lượt tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học, từ xác định vấn đề đến cách sử dụng các công cụ trong triển khai nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, viết và xuất bản bài báo khoa học, viết dự án và tìm nguồn tài trợ. Các khóa huấn luyện này đã được đông đảo học viên tham dự đánh giá hữu ích cho công tác nghiên cứu khoa học.

Thông báo số 3 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng v/v viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học

Phòng QLKH & HTQT kính gửi quý Thầy Cô và SV Trường Thông báo số 3 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng v/v viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với chủ đề – “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC-LẦN THỨ 7” (vui lòng xem file đính kèm).

Trân trọng kính chào.
P. QLKH & HTQT

Thông báo số 263/KT ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Trường Đại học Cần Thơ về việc mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giảng viên trường Đại học An Giang
 

Phòng Quản lý Khoa học & HTQT kính gửi đến toàn thể CB, GV Thông báo số 263/KT ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Trường Đại học Cần Thơ về việc mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .