Hội thảo nghiên cứu phương pháp định tính

Xuất phát từ nhu cầu phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của Cán bộ - Giảng viên trường Đại học An Giang cũng như của các trường đại học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo Phương pháp Nghiên cứu định tính trong thời gian 03 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20/3/2014 với các nội dung chính: (1) sự khác nhau giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng; (2) xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp; (3) tổng quan về phương pháp nghiên cứu định tính; (4) cách chọn đối tượng phỏng vấn, thiết kế và kiểm tra câu hỏi; (5) sử dụng và phổ biến các kết quả nghiên cứu định tính. Trong chương trình Hội thảo, học viên đã đi thực địa để ứng dụng kiến thức vào thực hành nghiên cứu. Ông Detlef Briesen, Giáo sư Trường ĐH Giessen, CHLB Đức là báo cáo viên của Hội thảo và đã trực tiếp hướng dẫn cả về lý thuyết và thực hành những kiến thức về nghiên cứu định tính. Hội thảo nhận được sự quan tâm sâu sắc của không chỉ của Cán bộ Giảng viên ĐH An Giang mà còn từ các học viên các trường đại học, cao đẳng trong khu vực. Qua 03 ngày làm việc tích cực mang tính xây dựng, Hội thảo đã chia sẻ và đúc kết được những kinh nghiệm quí báu về nghiên cứu định tính, củng cố vững chắc mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu giữa trường ĐH An Giang và các trường trong khu vực, thúc đẩy tiềm năng nghiên cứu khoa học đối với Cán bộ Giảng viên.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .