Thông báo số 263/KT ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Trường Đại học Cần Thơ về việc mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giảng viên trường Đại học An Giang
 

Phòng Quản lý Khoa học & HTQT kính gửi đến toàn thể CB, GV Thông báo số 263/KT ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Trường Đại học Cần Thơ về việc mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học “Phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”.

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Trân trọng.

Châu Sôryaly - P. QLKH & HTQT

Đính kèmDung lượng
Thu moi viet bai tham gia hoi thao - DHCT.pdf937.12 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .