Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Khảo sát một số yếu tố kỹ thuật trong quy trình nuôi cá Lóc (Channa striata) thâm canh”

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Khảo sát một số yếu tố kỹ thuật trong quy trình nuôi cá Lóc (Channa striata) thâm canh”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 20/06/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Khảo sát một số yếu tố kỹ thuật trong quy trình nuôi cá Lóc (Channa striata) thâm canh – CNĐT: ThS. Phan Thị Thanh Vân- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm. Đề tài được thực hiện trong 15 tháng từ tháng 10/2012 đến tháng 05/2014 với ba thí nghiệm được thực hiện để xác định mật độ nuôi, cách cho ăn phù hợp và giới hạn một số yếu tố môi trường trong nuôi ca Lóc thâm canh. Thí nghiệm 1 và 2 được tiến hành bố trí và theo dõi các chỉ tiêu môi trường, sự tăng trưởng, hệ số tiêu tốn thức ăn trong thời gian 120 ngày. Thí nghiệm 3 tiến hành theo dõi các yếu tố môi trường, hoạt động bơi lội và bắt mồi của cá đến khi cá bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường làm giảm hoạt động, chậm tăng trưởng. Kết quả cho thấy mật độ thích hợp là 40 con/100L với mật độ này cá nuôi có tăng trưởng, hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) tốt nhất so với các nghiệm thức nuôi ở các mật độ khác. Sự khác biệt này mang ý nghĩa thống kê (p<0,05). Cách cho ăn 3, 4 lần/ngày cho kết quả tăng trưởng tốt nhất so với nghiệm thức cho ăn 1,2 lần/ngày (p<0.05). Trong hệ thống nuôi tuần hoàn, do hoạt động lọc của vi khuẩn tốt nên các yếu tố môi trường (nhiệt độ, ôxy hòa tan (DO), tổng đạm ammonia (TAN), đạm nitrate (N-NO3-), đạm nitrite (N-NO2-) đều trong phạm vi thích hợp cho cá Lóc sinh trưởng. Lượng nước sử dụng trong thời gian nuôi giảm nhiều so với các mô hình nuôi khác.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là: 79,85/100, đạt loại khá và thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi tác giả chỉnh sửa báo cáo theo như đóng góp ý kiến của Hội đồng nghiệm thu.

 

Minh Trí

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .