Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá Chạch Lấu (Mastacembelus armatus, 1800) tại tỉnh An Giang”

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá Chạch Lấu (Mastacembelus armatus, 1800) tại tỉnh An Giang”

Lúc 14 giờ, ngày 20/06/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá Chạch Lấu (Mastacembelus armatus, 1800) tại tỉnh An Giang”– CNĐT: ThS. Lê Văn Lễnh- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã đánh giá cao kết quả thực hiện đề tài đã cung cấp được một số dẫn liệu giúp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản; sự thành công của đề tài làm cơ sở cho việc đưa cá Chạch Lấu vào làm đối tượng nuôi phục vụ cho nhu cầu tiêu dung trong nước và xuất khẩu sau này. Đề tài đã xác định được đặc điểm hình thái, sự sinh trưởng, sinh học dinh dưỡng và sinh học sinh sản của cá Chạch Lấu.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là: 73,00/100, đạt loại khá và thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi tác giả chỉnh sửa báo cáo theo như đóng góp ý kiến của Hội đồng nghiệm thu.

 

Minh Trí

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .