DANH SÁCH BẢN GHI NHỚ GIỮA ĐẠI HỌC AN GIANG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

DANH SÁCH BẢN GHI NHỚ GIỮA ĐẠI HỌC AN GIANG

VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

STT

ĐỐI TÁC

QUỐC GIA

NGÀY KÝ

HẾT HẠN

NÔI DUNG

1

Khoa Nông nghiệp, Đại học Andalas

Indonesia

2013

2018

- Liên kết đào tạo

- Hợp tác nghiên cứu

- Tạo cơ hội tham dự các hội thảo, hội nghị cho sv, gv và lãnh đạo giữa hai trường

- Trao đổi các ấn phẩm khoa học, giáo dục

 

2

Đại học Griffith

Repulic of Ireland

2013

2016

- Trao đổi sv-gv (mỗi bên tự tìm nguồn kinh phí)

- Hợp tác nghiên cứu, viết bài báo

- Tạo cơ hội tham dự các hội thảo, hội nghị cho sv, gv và lãnh đạo giữa hai trường.

- Trao đổi sinh viên, trao đổi sinh viên thực tập

- Trao đổi các tài liệu khoa học

- Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn

3

Đại học Quốc gia Úc (ANU) (Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học & Xã hội học)  

Úc

2013

Không

Trao đổi các cán bộ-giảng viên

Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn

Hỗ trợ, hợp tác cùng nhau học tập kinh nghiệm giáo dục của nhau.

 

4

Đại học Saga

Nhật Bản

2013

2018

Trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ hành chánh
Xúc tiến hội thảo và các chủ đề nghiên cứu có liên quan

5

Viện Bright Hope

Campuchia

2013

2018

Đào tạo trình độ đại học cho sinh viên do BHI giới thiệu
Hỗ trợ BHI tham quan các doanh nghiệp NN tại An Giang
Hỗ trợ giảng viên BHI tham gia các hội thảo về NN, GD và MT tại trường ĐH An Giang

6

Viện Công Nghệ Châu Á (AIT)

Thái Lan

2013

2016

Hợp tác đào tạo chương trình Thạc sĩ Chuyên nghiệp về Quản Lý Dự án Xây Dựng

7

Trung tâm nghiên cứu vùng Đông Nam Á về Sinh học nhiệt đới SEAMEO (SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology)-013

Indonesia

2013

2013

Tổ chức tập huấn ngắn hạn về “Tối ưu hóa nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương trong công thức thức ăn cho nuôi thủy sản quy mô nhỏ bền vững ở Đông Nam Á”

8

 Đại học Kagoshima

Nhật Bản

2013

 

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

9

Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Việt Nam

2013

2018

- Xây dựng các đề cương nghiên cứu và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu

- Liên kết tổ chức các hoạt động như tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội nghị chuyên đề

- Trao đổi thông tin khoa học, dữ liệu, các ấn phẩm và các tài liệu khác

- Trao đổi cán bộ nghiên cứu và giảng dạy

10

Đại học Ecole De Biologie Industrielle (EBI)

Pháp

2012

2017

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

11

Đại học EISTI

Pháp

2012

2017

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

12

Trung tâm nghiên cứu vùng Đông Nam Á về Sinh học nhiệt đới SEAMEO (SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology)--012

Indonesia

2012

2015

Hợp tác nghiên cứu

13

Đại học Cergy-Pointoise

Pháp

2012

2017

Trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ hành chánh
Xúc tiến hội thảo và các chủ đề nghiên cứu có liên quan
Gửi các sinh viên Tiến sĩ và sau Tiến sĩ

14

Đại học Yuan Ze

Đài Loan

2011

0

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

15

Đại học Champasack

Lào

2010

2015

Trao đổi giáo viên, giảng viên

16

Đại học Quốc gia Hanbat

Hàn Quốc

2010

2015

Trao đổi sinh viên

17

Đại học Kỹ thuật Queensland

Úc

2010

2015

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo Tiến sĩ cho cán bộ Trường ĐHAG

18

Trung tâm SEAMEO Việt Nam

Việt Nam

2009

2014

Hợp tác trong các hoạt động đào tạo, tập huấn cho các cán bộ-giảng viên và sinh viên của Trường

19

Viện Lúa ĐBSCL

Việt Nam

2009

0

Hợp tác đào tạo và NCKH

20

Đại học Quốc gia Khoa học & Kỹ thuật Pingtung

Đài Loan

2008

0

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

21

Đại học EISTI

Pháp

2007

0

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

22

Ủy ban Mennonite Central (MCC)

Hoa Kỳ

2007

0

MCC hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại Ngữ

23

West Virginia University

Hoa Kỳ

2006

2011

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

24

Đại học Apollos

Hoa Kỳ

2006

2011

Trao đổi giảng viên, sinh viên, các thông tin giáo dục

25

Đại học Ferris State

Hoa Kỳ

2006

2011

Tăng cường năng lực và hiểu biết về văn hóa của hai bên cho các cán bộ-giảng viên

26

Tổ chức Lúa gạo Châu Á (The Asian Rice Foundation)

Philippines

2006

2008

Hợp tác triển lãm các hiện vật nông nghiệp

27

Đại học Ứng dụng (University of Applied Sciences)

Đức

2006

 

Trao đổi giảng viên, sinh viên và các kết quả nghiên cứu

28

Tỉnh Val D’oise

Pháp

2006

 

Trao đổi giảng viên, sinh viên và các kết quả nghiên cứu

29

Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia

Nhật Bản

2005

2007

Hợp tác thực hiện Dự án Giám Sát Hệ Thống Sinh Thái Sông Mê Kong

30

Đại học Edgewood

Hoa Kỳ

2005

2006

Hỗ trợ tập huấn giáo viên Trường ĐH An Giang

31

Tổ chức Tình nguyện VIA

Hoa Kỳ

2005

0

VIA hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại Ngữ

32

Tổ chức Joint Grass-Roots Fukuoka

Nhật Bản

2004

0

Hợp tác nghiên cứu phát triển nông thôn và giảm nghèo trong Tỉnh An Giang

33

Công ty Pan System

Singapore

2004

0

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL và các vùng lân cận

34

Đại học Kaosiung

Đài Loan

2004

0

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .