DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN QUỐC TẾ ĐÃ ĐƯỢC TÀI TRỢ


STT Tên chương trình/dự án  Tổ chức Thời gian từ … đến …. Tổng kinh phí
1 Giải pháp mới cho công cuộc cải tổ nền giáo dục VN nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục của vùng ĐBSCL  Ford Foundation - Mỹ 01/7/2001 - 30/6/2002 53,000 USD
2 Tăng cường năng lực học tập cho các HS-SV bị thiệt thòi ở vùng ĐBSCL để có thể theo học tại Trường ĐHAG (PHE)  Ford Foundation - Mỹ  2001 - 2003 80,000 USD
3 Tăng cường năng lực học tập cho các HS-SV bị thiệt thòi ở vùng ĐBSCL để có thể theo học tại Trường ĐHAG (PHE)  Ford Foundation - Mỹ 2003 - 2006  112,500 USD
4 Thanh niên tình nguyện phát triển nông thôn Canada Fund 7/2001 - 12/2003 17,600 USD
5 Chương trình tập huấn về trưng bày dựa trên cơ sở cộng đồng: sưu tầm và trưng bày văn hóa vật chất tư liệu bảo tồn bảo tàng văn hóa cư dân ĐBSCL Rockerfeller - Mỹ 2002 - 2003  37,383 USD
6 Chương trình Dự bị đi học sau đại học ở nước ngoài  Trung tâm trao đổi GD với VN  10/2005 - 4/2006 38,975 USD
7 Quản lý tài nguyên thủy sản tự nhiên theo hướng bền vững ICLARM 4/2002 - 3/2003  6,000 USD 
8 Quyết định của người dân trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng VNRP (CT Việt Nam - Hà Lan) 5/2002 - 7/2003  14,000 USD 
9 Đánh giá tác động của đê bao đến đời sống kinh tế xã hội và môi trường tại các khu vực có đê bao ở tỉnh An Giang VNRP (CT Việt Nam - Hà Lan) 5/2002 - 7/2003  14,000 USD 
10 Đánh giá hiện trạng bồi lắng phù sa vùng dự án Bắc Vàm Nao AusAID - Úc 5/2002 - 12/2002  20,000 USD 
11 Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực phát triển nông thôn British Council - Anh 2/2002 - 10/2002  450,000 USD 
12 Hệ thống canh tác tại xã Bình Thành AGROMAS 9/2002 - 9/2003  10,000 USD 
13 Điều tra cơ bản hiện trạng sau thu hoạch ở An Giang DANIDA - Đan Mạch 5/2002 - 10/2002  4,533 USD 
14 Cung cầu thủy sản ở Châu Á ICLARM 2001 - 2003  40,000 USD 
15 Giảm nghèo qua quản lý bền vững tài nguyên IRRI 2000 - 2003  20,000 USD 
16 Phát triển cây ngô để giúp nông dân nghèo vùng Châu Á CIMMYT 1999 - 2003  12,000 USD 
17 Thị trường thịt chuột ở ĐBSCL ACIAR, TT. BVTV phía Nam 6 - 11/2002  2,500 USD 
18 Thị trường sản phẩm Tràm ở ĐBSCL Oxfam America 06/01/2002  3,000 USD 
19 Cung cầu thủy sản ở Châu Á World fish Center 6/2001 - 6/2004  10,000 USD 
20 Đa dạng hoá sản xuất ĐBSCL FAO 2 - 4/2003  7,000 USD 
21 Ba Giảm Ba Tăng IRRI 08/06/2006  7,500 USD 
22 Nâng cao hoạt động của thư viện ĐHAG bằng việc xây dựng một hệ thống quản lý lớp học. Dupont Community Fund 2004 1/6/04 - 31/12/04  8,000 USD 
23 Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ dạy toán cấp II.  Dupont Community Fund 2005 06/05 - 03/06  8,000 USD 
24 Tín dụng nhỏ hỗ trợ các mô hình công tác kết hợp trong mùa lũ ở xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, An Giang. Tổ chức phi chính phủ Nhật Bản - Joint GrassRoot Fukuoka 8/2005 - 12/2007  6,000 USD 
25 Nâng cao sản lượng và chất lượng sữa bò Việt Nam trong chăn nuôi nông hộ Chương trình Sida SAREC (Thụy Điển) 4 năm; từ 12/2005 đến 12/2009  60,000 USD 
26 Đất ngập nước - vườn quốc gia Tràm Chim IUCN - Thụy Sĩ 5/2005 - 8/2006  40.000.000 VND 
27 Xây dựng khu đất ngập nước xử lí nước thải cho cụm tuyến dân cư An Giang Ngân hàng Thế giới 08/2005 - 05/07   10,000 USD 
28 Cải tiến các công đoạn sau thu hoạch lúa truyền thống để giảm tổn thất DANIDA - Đan Mạch 1/2005 - 6/2006  290 triệu đồng 
29 Cây Đay Công ty TRACODI - Mỹ 2004 - 2007  280 triệu đồng 
30 Linking Extension & Research Needs Through Information Technology
 (LERNT-INFORMATION TECHNOLOGY)
  3 năm
 (từ tháng
 03/2006 - 12/2008)
40,134 USD
31 Xây dựng khu đất ngập nước xử lý nước thải sinh hoạt và cải thiện thu nhập người dân nghèo trong cụm tuyến dân cư ở tỉnh An Giang Ngân hàng Thế giới 06/2006 - 05/2007 10,000 USD
32 Effect of  levels of fresh cassava foliage and cassava hay on growth performance of fattening cattle fed  a basic diet of urea-lime treated rice
straw plus cassava root chips
Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 10/2007 - 9/2008 3,300 USD
33 Ảnh hưởng của những tỉ lệ khác nhau ở cây mua (Melastoma affine) và cây so đũa (Sesbania grandiflora) trong khẩu phần thức ăn trên mức ăn vào, sự  tiêu hóa và cân bằng nitơ trong cơ thể dê thịt Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 03/2006 -  07/2007 2,000 USD
34 Ảnh hưởng của khẩu phần lục bình, điên điển đối với khả năng tiêu hóa dưỡng chất ở dê thịt vùng lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 01/2007 - 12/2007 3,200 USD
35 Sử dụng rau muống và phụ phẩm rau cải để nuôi thỏ thịt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 10/2006 - 11/2007 2,300 USD
36 Giá trị dinh dưỡng của cây Mai dương trong chăn nuôi dê thịt ở đồng bằng sông Cửu Long Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển)   3,200 USD
37 Ảnh hưởng của tỉ lệ rau muống (Ipomoea aquatica), và mai dương (Mimosa pigra trong khẩu phần đến mức ăn vào, tỉ lệ tiêu hoá và tăng
trưởng của dê thịt
Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển)   3,000 USD
38 Benefits in growth rate and digestive ability of rabbits when the basal diet of water spinach is supplemented with Para grass or Trichanthera
 gigantea
Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 10/2007-
9/2008
1,800 USD
39 Thử nghiệm sự thích nghi của cỏ Vetiver trên vùng đất phèn nhằm chống xói mòn đê do lũ ở huyện Tam Nông - Đồng Tháp VN-AU Foundation 11/2007-
11/2008
2,000 AUD
40 Implementation of the Rice Model” 5 Reductions, 1 Must Do” Awareness for Pesticide Use Reduction in Tan Phu commune, Chau Thanh District, An Giang province, Viet Nam Dự án Pesticide Action Network Asia Pacific (PA NAP) 2010 7,500 USD
41 Toward a non- Toxic Environment in Southeast Asia Dự án do SENSA- KemI tài trợ 2009 - 2010 2,500 USD
42 Cải thiện sinh kế cho người dân nghèo thông qua nâng cấp chuỗi giá trị cá tra, basa ở ĐBSCL Viện nghiên cứu phát triển hải ngoại (ODI) (Kết hợp với Trường Đại học Wageningen Hà Lan) 1/2008 - 3/2010 128,000 CAD
43 Nâng cao năng lực học tập cho học sinh, sinh viên thiệt thòi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để theo học Đại học tại trường Đại học An Giang (Dự án PHE - GĐ 3) Ford Foundation - Mỹ 8/2007 - 7/2010 90,556 USD
44 Đóng góp của du lịch dựa vào cộng đồng cho xóa đói giảm nghèo ở tỉnh An Giang ( Một nghiên cứu tình huống ở xã Văn Giáo, Châu Phong, huyện Tịnh Biên, Tân Châu, tỉnh An Giang Dự án RDViet - Thụy Điển 12/06/2009 73.065.000 VND
45 Utilisation of Mimosa pigra as protein source for growing cattle in Vietnam’s Mekong Delta Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 12/2008 - 12/2009 5,000 USD
46 Effect of different sources of carbohydrate as supplements to basal diets of water spinach and cabbage leaves on the growth rate and digestibility in  growing crossbred rabbits Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 12/1/2008 - 12/1/2009 3,000 USD
47 Earthworms as protein source on the performance of crossbred Muscovy  ducks fed a basal diet of rice bran Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 12/1/2008 - 12/1/2010 2,000 USD
48 Soya bean waste as protein source for  growing pigs Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 12/1/2008 - 12/1/2011 2,000 USD
49 Nutritional value of fresh rice straw treated with quicklime [CaO] or slaked lime [Ca(OH)2] and urea for feeding to local  cattle in An Giang province. Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển)  2008 - 2009 4,000 USD
50 The effect of ability to improve  soil fertility  of Mimosa pigra on the growth of maize (Zea mays)  in Vietnam’s Mekong Delta (Ảnh hưởng của khả năng cải tạo đất của cây mai dương trên sự phát triển của cây bắp ở ĐBSCL) Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 9/2009 - 10/2010 2,000 USD
51 Effects of supplementation levels of paddy rice on rabbits performance based on water spimach or water hyacinth diet (Ảnh hưởng của các mức độ lúa bổ sung trên sự tăng trướng của thỏ khi ăn khẩu phần rau muống hoặc lục bình) Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2010 - 2011 2,800 USD
52 Nâng cao năng lực các dịch vụ tâm lý xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thông qua các dịch vụ trực tiếp và đào tạo công tác xã hội WORLDWIDE ORPHANS FOUNDATION 10/2010 - 11/2011 135,598 USD
53 Dự án “Phòng ngừa HIV trong thanh thiếu niên có nguy cơ cao nhất tại An Giang” Tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the children) - Mỹ 4/2011 - 9/2011 56,660 USD
54 Impacts of Saline Intrusion on poor households’ livehoods in Coastal Areas of Ben Tre Province RDViet - Thụy Điển 6/1/2010 - 4/2011 2,500 USD
55 The effects of low flooding on the producers’ making fishing gear: Case study at the COC islet of  Phuoc Hung commune, An Phu District, An Giang Province, Viet Nam RDViet - Thụy Điển 5/2011 - 12/2011 2,500 USD
56 Impacts of floods on livelihoods of people dependent on wild-caught fishery RDViet - Thụy Điển 5/2011 - 12/2012 2,500 USD
57 Tác động cơ giới hóa trong nông nghiệp ảnh hưởng đến sinh kế người nghèo ở tỉnh An Giang RDViet - Thụy Điển 7/2011 - 7/2012 50.000.000 VND
58 Quản lý bền vững các dịch  vụ hệ sinh thái Dự án SiDa 2011 - 2012 23,500 USD
59 Effect of rice bran grades and protein sources of taro silage and rice distillers' by-product on the digestibility and nitrogen retention of growing pigs Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2010 - 2011 2,500 USD
60 Effects of the combination of Tithonia diversifolia  with Mimosa pigra irst on feed intake, digestibility and N retention in growing goats in Mekong Delta, Vietnam  Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2010 - 2011 2,000 USD
61 Growth performance of growing rabbits fed paddy rice as energy sources in basal diets of Ipomoea cairica forages or Ipomoea cairica mixed with water spinach Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2010 - 2011 2,500 USD
62 Water hyacinth leaves silage and Melia azedarach foliage in diets of growing goats. Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2010 - 2011 4,000 USD
63 Nutritional value and effect of three ensiled products with banana stem and taro foliage on the performance of common ducks    Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2010 - 2011 2,000 USD
64 Effects of supplementation with Sesbania sesban and Mimosa pigra on feed intake, digestibility and N retention in growing goats fed a basal diet of foliage of Tithonia diversifolia  Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2010 - 2011 1,500 USD
65 Effects of coconut oil supplementation on performance and digestibility of growing-finishing pigs fed head and bone catfish by-product     Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2010 - 2011 2,000 USD
66 Effects of the combination of Tithonia diversifolia with Mimosa pigra on feed intake, digestibility, N retention and growth of goats in Mekong Delta, Vietnam Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2011 - 2012 3,500 USD
67 Replacement of Mimosa pigra in Melia azedarach diets on growth of growing goats Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 6/2011 - 12/2011 3,500 USD
68 Effect on the performance of common ducks by supplementing duckweed in the diet of ensiled banana pseudo stem – taro (Colocacia esculenta) foliage Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2011 - 2012 3,000 USD
69 Effect of feeding different proportions of Operculina turpethum forages and natural grass in the diet on intake, digestibility and N retention of growing goats Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2011 - 2012 2,500 USD
70 Tìm Hiểu kiến thức bản địa của người dân ở tỉnh Kiên Giang RDViet 2010 - 2011 2,500 USD
71 Phòng ngừa HIV trong thanh thiếu niên có nguy cơ cao nhất tại An Giang Tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the children), Hoa Kỳ Thg7-05 56,660
USD
72 The growth and economics of integrated culture of Tilapia (Oreochomis niloticus) and Common carp (Ciprinus carpio) in an indoor intensive system with earthworms as feed and in natural ponds fertilized with biodigester effluent and supplemented with duckweed Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2010 - 2011 3,000 USD
73 Growth of red tilapia (Oreochomis mossambicus) and black tilapia (Oreochomis niloticus) with common carp (Ciprinus carpio) in monoculture and polyculture by using natural feed in organic fertilizer pond from biodigester effluent Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2011 - 2012 3,500 USD
74 Use of Solid Waste from Striped Catfish (Pangasius hypophthalmus) Ponds for Raising Earthworm (Perionyx excavatus) and Using This Composted for Vegetables Cultivation Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2011 - 2012 3,500 USD
75 Đánh giá thức ăn tiềm năng sẵn có của địa phương làm thức ăn cho cá tra Chương trình Mekarn – Sida SAREC (Thụy Điển) 2009 - 2012 35,000 USD
76 Tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu của Trường ĐH An Giang trong thời kỳ toàn cầu hóa (TRIG) World Bank, Bộ GD&ĐT   1,115,000 USD
77 Xây dựng năng lực cho các dịch vụ tâm lý
 xã hội cho trẻ dễ bị tổn thương tại An Giang
Tổ chức Cô nhi Thế giới (WWO) , Hoa Kỳ 2012-2013 240.620.000  VND
78 Dự án Hướng đến môi trường không độc
chất vùng Nam Á (Toward a Non- toxic
 Environment in Southest Asia)
Tiểu dự án Hoạt động giám sát dựa vào
công đồng về thuốc bảo vệ thực vật tại
An Giang, Việt Nam (Community-based
Action Monitoring of Pesticides in An
Giang Province, Vietnam)
Đại
diện vùng Châu Á Thái Bình Dương (PAN AP) của mạng lưới hành động vì thuốc BVTV toàn cầu (PAN) đặt tại Malaysia
2013 15,000 USD
79  Đánh giá năng lực quản lý, triển khai, thực
 hiện Luật dạy nghề từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp sử dụng lao động, cơ sở đào  tạo nghề và người được đào tạo nghề ở Đồng Bằng Sông Cửu Long: Trường hợp
ở tỉnh An Giang và Bến Tre
PARAFF -
Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính, giai đoạn II Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình, Đan Mạch
2013-2014 50.000.000 VND
80 Khảo sát về Rác thải điện tử CGFED - Trung tâm Giới, gia đình và môi trường trong sự phát triển, Việt Nam 2013 3,150 USD
81 Khảo sát tác động của biến đổi
 khí hậu đến sản xuất lúa ở đồng
 bằng sông Cửu Long: liên quan
đến an ninh lương thực và chiến
lược thích ứng
SEARCA, Philippines 2013-2014 14.815 USD 

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .