DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÓ MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC AN GIANG

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÓ MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC

 VỚI ĐẠI HỌC AN GIANG

 

STT

ĐỐI TÁC

QUỐC GIA

1

Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ  tại TP. HCM

Hoa Kỳ

2

Đại học West Virginia

Hoa Kỳ

3

Đại học Ferris State Michigan

Hoa Kỳ

4

Đại học Phoenix

Hoa Kỳ

5

Đại học California St

te

Hoa Kỳ

6

Đại học Maryland

Hoa Kỳ

7

Đại học Clarkson

Hoa Kỳ

8

Đại học Washington

Hoa Kỳ

9

Đại học Bluffton

Hoa Kỳ

10

Đại học Ferris

Hoa Kỳ

11

Đại học Fullerton

Hoa Kỳ

12

Đại học Eastern Mennonite (EMU)

Hoa Kỳ

13

Đại học Edgewood

Hoa Kỳ

14

Đại học Kho

 học ứng dụng Zurich

Hoa Kỳ

15

Tổ chức Fulbright in Việt Nam

Hoa Kỳ

16

Tổ chức Menonite Central Committee (MCC) 

Hoa Kỳ

17

Tổ chức VIA tại Việt Nam

Hoa Kỳ

18

Tổ chức Princeton in Asia (PiA)

Hoa Kỳ

19

Tổ chức Ford Foundation

Hoa Kỳ

20

Tổ chức Asia Foundation

Hoa Kỳ

21

Tổ chức Vòng tay Thái Bình (PALS)

Hoa Kỳ

22

Tổ chức Teachers for Vietnam

Hoa Kỳ

23

Trung tâm Trao đổi Giáo dục với Việt Nam (CEEVN)

Hoa Kỳ

24

Viện Giáo Dục MỸ tại Việt Nam (IIE)

Hoa Kỳ

25

Viện Bảo tàng  Smithsonian

Hoa Kỳ

26

Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại TP. HCM

Úc

27

Đại học Griffith

Úc

28

Đại học Queensland University of Technology (QUT)

Úc

29

Đại học Quốc Gia Úc (ANU)

Úc

30

Đại học Deakin

Úc

31

Đại học Tasmania

Úc

32

Cơ quan Giáo dục Quốc tế

Úc

33

Tổ chức Tình nguyện viên AVI

Úc

34

Tổ chức AUSAID

Úc

35

Tổng Lãnh Sự Quán Anh và Bắc Ailen tại TP. HCM

Anh

36

Đại học Nông nghiệp Hoàng gia Anh

Anh

37

Tổ chức British Council tại TP.HCM

Anh

38

Tổ chức VSO

Anh

39

Tổ chức BESO

Anh

40

Transformation Farming Ltd

Anh

41

Đại học Cergy-Pontoise

Pháp

42

Đại học Quốc gia Công Nông nghiệp Thực phẩm (ENSIA - SIRAC),

Pháp

43

Đại học EISTI

Pháp

44

Đại học La Sorbonne

Pháp

45

Đại học EBI (Ecole De Biologie Industrielle)

Pháp

46

Viện IUT Amiens

Pháp

47

Đại học Wageningen

Hà Lan

48

Đại học Groningen

Hà Lan

49

Đại học Amsterdam

Hà Lan

50

Đại học Leiden

Hà Lan

51

Tổ chức Dự án Rừng mưa (TRF)

Hà Lan

52

Đại học Wilhemshaven

Đức

53

Đại học Bonn

Đức

54

Đại học Ứng dụng Darmstadt

Đức

55

Đại học Giessen

Đức

56

Trung Tâm Thông Tin DAAD tại TP.HCM

Đức

57

Chương trình Đào tạo sau Đại học ngành Chăn nuôi (SAREC)

Thụy Điển

58

Dự án MEKARN

Thụy Điển

59

Đại học Griffth

CH Ai-len

60

Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Tp. HCM

Nhật Bản

61

Đại học Saga

Nhật Bản

62

Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Tokyo

Nhật Bản

63

Đại học Kyoto

Nhật Bản

64

Đại học Kagoshima

Nhật Bản

65

Đại học National Kaosiung Marine

Đài Loan

66

Yuan Ze University

Đài Loan

67

Hanbat National University

Hàn Quốc

68

Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại TP. HCM

Indonesia

69

Đại học Andalas

Indonesia

70

SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology

Indonesia

71

Đại học Chiang Mai

Thái Lan

72

Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á

Thái Lan

73

Viện Công nghệ Châu Á (AIT)

Thái Lan

74

Tổ chức Lúa gạo Châu Á

Thái Lan

75

Quỹ Học bổng Châu Á tại Băngkok

Thái Lan

76

Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI)

Philippines

77

Đại học Champasack

Lào

78

Viện Bright Hope (BHI)

Campuchia

 

 

 

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .