DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN, TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐH AN GIANG

STT

HỌ & TÊN

 

QUỐC TỊCH

TỔ CHỨC

THỜI GIAN

 1.  

GS. DETLEF BRIESEN

Đức

ĐH Giessen

2013-2014

 1.  

SARAHEMILY LEKBERG

Hoa Kỳ

Fulbright

2013-2014

 1.  

ELENA CHRISTINE ROBERTSON

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

2013-2014

 1.  

TO UYEN IRIS NGUYEN

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

2012-2013

 1.  

ANNIE MARIE TRAN

Hoa Kỳ

Teachers for Vietnam

2012-2013

 1.  

CHARLES ALEXANDER HOWIE

Anh

GV Hợp đồng

2012-2013

 1.  

DANIEL BLADH

Thụy Điển

GV Hợp đồng

2012-2013

 1.  

CLAIRE ELIZABETH SULLIVAN

Hoa Kỳ

Fulbright

2012-2013

 1.  

JILLIAN ELIZABETH PRIMIANO

Hoa Kỳ

GV Hợp đồng

2012-2013

 1.  

KENNETH ROBERT PHILLIPS

Úc

GV Hợp đồng

2012-2013

 1.  

PETER THOMAS HOOPER

Úc

AVI

2012-2013

 1.  

ALEXANDER CHILLINGWORTH RUSSELL WALKER

Hoa Kỳ

Tổ chức Teachers for Vietnam

2010-2011

 1.  

JILLIAN ELIZABETH PRIMIANO

Hoa Kỳ

Tổ chức Teachers for Vietnam

2010-2011

 1.  

DƯ PHƯỚC DÂN

Anh

GV Hợp đồng

2010-2011

 1.  

DANIEL BLADH

Thụy Điển

GV Hợp đồng

2010-2011

 1.  

POLINA TERESHINA

Nga

GV Hợp đồng

2010-2011

 1.  

KENNETH ROBERT PHILLIPS

Úc

GV Hợp đồng

2010-2011

 1.  

CHRISTINE GAI PHILLIPS

Úc

GV Hợp đồng

2010-2011

 1.  

ĐỖ TRẦN ANH MINH

Mỹ

GV Hợp đồng

2009-2010

 1.  

MARK

BAO THACH PHAM

Mỹ

Tổ chức VIA

2009-2010

 1.  

YANG WEI HSIANG

Đài Loan

Văn phòng Kinh tê-Văn hóa Đài Bắc

2009-2010

 1.  

RACHEL SPORY

Mỹ

Trường ĐH Denver,

Hoa Kỳ

2009-2010

 1.  

KENNETH ROBERT PHILLIPS

Úc

Tổ chức AVI

2009-2010

 1.  

CHRISTINE GAI PHILLIPS

Úc

Tổ chức AVI

2009-2010

 1.  

ANTOINETTE WHITLEY HULL

Mỹ

LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM

2009-2010

 1.  

PAUL ADRIAN STRIETELMEIER

Mỹ

GV Hợp đồng

2008-2009

 1.  

ĐỖ TRẦN ANH MINH

Mỹ

GV Hợp đồng

2008-2009

 1.  

MICHAEL HUDSON

Mỹ

GV Hợp đồng

2008-2009

 1.  

WILLIAM GERALD SARTORE

Mỹ

GV Hợp đồng

2008-2009

 1.  

NATHAN LEE JOHNSON

Úc

GV Hợp đồng

2008-2009

 1.  

MARK BAO THACH PHAM

Mỹ

VIA

2008-2009

 1.  

YANG WEI HSIANG

Đài Loan

GV Hợp đồng

2008-2009

 1.  

KIRSTY ANN MORTLOCK

Úc

AVI

2007-2008

 1.  

WILLIAM ELLIOT LAMPE

Mỹ

VIA

2007-2008

 1.  

MICHELLE CLAIRE LABUWI

Mỹ

VIA

2007-2008

 1.  

PAO-YU-CHANG

Trung Hoa Vương quốc

Văn phòng Kinh tế  Đài Bắc

2007-2008

 1.  

ĐỖ TRẦN ANH MINH

Mỹ

Hợp đồng

2007-2008

 1.  

LÊ TRƯỜNG KỸ

Canada

 

Hợp đồng

 

2007-2008

 1.  

EMILY McWILLIAMS

Mỹ

PiA (Princeton in Aisa)

2007-2008

 1.  

ALBERT EDWIN SCOTT

Mỹ

Hợp đồng

2006-2007

 1.  

MAI DUNG SCOTT

Mỹ

 

2006-2007

 1.  

FORSYTH LILLIAN FRANCES

Mỹ

VIA

2006-2007

 1.  

PHILLIP WADSWORTH McCARTY

Mỹ

MCC

2005-2008

 1.  

JENNIFER WADSWORTH McCARTY

Mỹ

MCC

2005-2008

 1.  

TYLER DOUGLAS WATTS

Mỹ

VIA

2005-2007

 1.  

SHARLA MARIE DODD

Mỹ

VIA

2005-2006

 1.  

PAUL A. ALLARD

Mỹ

Hợp đồng

2005-2006

 1.  

DAVID PELLETIER – PROULX

Canada

Hợp đồng

2005

 1.  

THOMAS STEELE BURROW

Mỹ

VIA

2004-2005

 1.  

DANIELLE SUMMERS BURROW ROBINSON

Mỹ

VIA

2004-2005

 1.  

MARTHA ROBERTS

Mỹ

LUCE

2004-2005

 1.  

JOHANNE MAARTJE VAN DER TOORN

Hà Lan

JO

2004

 1.  

ROBERT ERIC BURDETTE

Mỹ

MCC

2004-2007

 1.  

STEVEN PARKER

Úc

AVI

2004-2007

 1.  

JULIE RICHARDSON

Anh

VSO

2003-2005

 1.  

JACK R. MERCHANT

Mỹ

VIA

2002-2005

 1.  

MOYER JONATHAN DAVID

Mỹ

MCC

2002-2005

 

Đính kèmDung lượng
TNV nuoc ngoai 2000-2014.doc112 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .