Hội nghị Hội đồng Khoa học - Đào tạo cấp Trường mở rộng 2000-2014

Trong những năm qua, hoạt động Đào tạo (ĐT), Khảo thí-Kiểm định chất lượng (KT-KĐCL), Hợp tác Quốc tế (HTQT), và Nghiên cứu Khoa học (NCKH) của Trường Đại học An Giang (ĐHAG) có những chuyển biến tích cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho tỉnh nhà và cho cả nước. Nếu xem việc đổi mới quản lý giáo dục đại học của tỉnh An Giang là khâu đột phá để nâng cao chất lượng ĐT, KT-KĐCL thì việc đầu tư và tăng cường hoạt động HTQT và NCKH tại Trường ĐHAG hiện nay là tiền đề quan trọng để đưa nền giáo dục đại học tỉnh nhà với những bước tiến mới, vững chắc.

Để đánh giá khái quát hoạt động ĐT, KT-KĐCL, HTQT, và NCKH của Trường ĐHAG từ năm 2000 đến năm 2014 và định hướng phát triển từ năm 2014 đến năm 2020, ngày 07 tháng 06 năm 2014 Trường ĐHAG tổ chức Hội nghị Hội đồng KH-ĐT cấp Trường mở rộng. Đây cũng là một hoạt động quan trọng hướng tới chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học An Giang vào năm 2015.

Hội nghị tập trung vào 04 báo cáo tổng quan về hoạt động ĐT, KT-KĐCL, HTQT, và NCKH từ năm 2000-2014. Nội dung các báo cáo gồm (1) đánh giá xác đáng tình hình hoạt động ĐT, KT-KĐCL, HTQT, và NCKH dựa trên sự chính xác của các số liệu, (2) nêu bật những mặt đạt được và chưa đạt được, (3) đánh giá nguyên nhân những mặt đạt được và chưa đạt được, (4) xác định phương hướng và nhiệm vụ, và (5) đề ra các giải pháp thực hiện từ nay đến năm 2020.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm 130 đại biểu, bao gồm Ban Chủ tọa Hội nghị:

 1. PGS.TS. Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐHAG;
 2. ThS. Hoàng Xuân Quảng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG;
 3. ThS. Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG;

cùng với

 1. Quý Thầy, Cô là Thành viên HĐ KH-ĐT Trường;
 2. Quý Thầy, Cô là Chủ tịch và các thành viên HĐKH-ĐT cấp đơn vị;
 3. Quý Thầy, Cô là Trưởng & Phó các đơn vị trực thuộc;
 4. Quý Thầy, Cô là Trưởng & Phó Bộ môn trực thuộc đơn vị;
 5. Quý Thầy, Cô là CB, GV Trường có học vị Tiến sĩ.

 

Sau khi nghe 04 báo cáo tổng quan của Phòng Đào tạo, Phòng KT-KĐCL, Phòng QKH-HTQT và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, Hiệu trưởng Trường ĐHAG – đại diện Ban Chủ tọa Hội nghị đã có một số ý kiến kết luận đánh giá chung tại Hội nghị như sau:

 • Nhà trường biểu dương 03 phòng chức năng đã phối hợp tổ chức Hội nghị này để đánh giá đúng thực trạng, tìm ra giải pháp phù hợp và định hướng cho giai đoạn tới.
 • 04 báo cáo của các đơn vị cần bổ sung chi tiết hơn phần thực trạng, phần đánh giá đội ngũ CB, GV và phần dự báo trong thời gian tới, cũng như cập nhật các số liệu, thống nhất các biểu bảng.
 • Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Sư phạm bổ sung trong báo cáo 40 năm đào tạo sư phạm để tiến tới Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường, cũng như bổ sung mảng công tác đào tạo, bồi dưỡng (dài hạn, ngắn hạn) đáp ứng nhu cầu xã hội, cụ thể hóa các ngành dự kiến đào tạo sau đại học trong phần định hướng.
 • 03 phòng chức năng (ĐT, KT-KĐCL và QLKH-HTQT) và các đơn vị có liên quan tập trung nâng cao  chất  lượng  đào  tạo,  khảo  thí,  đảm  bảo  chất  lượng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường cũng có một số ý kiến khác tập trung vào công tác tổ chức, quản lý đối với một số phòng chức năng (bao gồm Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức Chính trị; Phòng Khảo thí-KĐCL; Phòng QLKH & HTQT; và Phòng Kế hoạch Tài vụ ).

 

(Ảnh: Lâm Minh Trí)

 

Châu Sôryaly

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .