Thông báo Số 2764/BGDĐT-KHCNMT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2)

Phòng Quản lý Khoa học & HTQT thông tin đến cán bộ, GV và đơn vị tham gia.

Thời gian Phòng QLKH&HTQT nhận hồ sơ tổng hợp từ đơn vị: Đến hết ngày 16/06/2014 (thứ Hai).

 (Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp từ cán bộ, giảng viên do đơn vị thông báo)
Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Lan Phương, email: ntlphuong@agu.edu.vn

Trân trọng thông báo.

Nội dung chi tiết về Thông báo, Quyết định phê duyệt danh mục và Danh mục đề tài, vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

 

Đính kèmDung lượng
2764KHCN.zip49.25 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .