Hội thảo tập huấn: "“Nguồn tài trợ Nghiên cứu và cách viết đề cương xin tài trợ”

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, việc tìm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước và viết đề cương xin tài trợ ngày càng khó khăn hơn. Do đó, việc xin tài trợ thành công là rất quan trọng đối với Trường Đại học An Giang, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Trường trong công tác Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học.

Trong 03 ngày từ 14 – 16/5/2014, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo tập huấn về “Nguồn tài trợ Nghiên cứu và cách viết đề cương xin tài trợ” nhằm hỗ trợ CB – GV của Trường ĐHAG cũng như CB – GV các trường đại học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL trong việc tìm các nguồn kinh phí trong và ngoài nước nhằm tài trợ nghiên cứu nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giáo sư Detlef Briesen, báo cáo viên Hội thảo đã chia sẽ những kinh nghiệm quí báu và thực tiễn cho các học viên. Với phương pháp lấy người học làm trung tâm, thực hành là chủ đạo, Hội thảo đã mang đến cho người học những kiến thức cốt lõi trong việc viết đề cương xin tài trợ và kinh nghiệm thực tiễn trong việc viết đề cương thông qua các phần thực hành nhóm đa dạng.

Sau 03 ngày hội thảo, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn. Các học viên đánh giá rất cao tính thực tiễn của chủ đề Hội thảo và hy vọng sẽ đạt được thành công nhất định trong việc viết đề cương xin tài trợ nghiên cứu thông qua những kiến thức đã học tập trong Hội thảo.

 

Ngọc Phương

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .