Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019: ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Văn học Việt Nam (liên kết Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế)

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

Điện thoại: 0296 625 65 65 - 1712 hoặc Thầy Huỳnh Quốc Phương: 0919.99.34.66, 0964.77.55.29

Email: hqphuong@agu.edu.vn

Đính kèmDung lượng
DHSPH_TBTS_Dot2_2019.pdf10.16 MB
HO SO TUYEN SINH.rar86.94 KB
Sau đại học: 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .