Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (liên kết với Khoa Du lịch - Đại học Huế)

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

Điện thoại: 0296 625 65 65 - 1712 hoặc Thầy Huỳnh Quốc Phương: 0919.99.34.66, 0964.77.55.29

Email: hqphuong@agu.edu.vn

Đính kèmDung lượng
TBTS_Dot2_KhoaDL_DHH.pdf184.11 KB
HSTS.rar76.31 KB
Sau đại học: 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .