Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019 ngành Luật kinh tế (liên kết với Trường Đại học Luật - Đại học Huế)

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

Điện thoại: 0296 625 65 65 - 1712 hoặc Thầy Huỳnh Quốc Phương: 0919.99.34.66, 0964.77.55.29

Email: hqphuong@agu.edu.vn

Đính kèmDung lượng
TBTS_Dot2_DHLuat_Hue.pdf1.98 MB
TB học bổ sung kiến thức.doc45.5 KB
mau-ho-so.rar37.74 KB
Sau đại học: 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .