Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019 ngành Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh (liên kết với Trường Đại học Tài chính - Marketing)

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/10/2019

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

Điện thoại: 0296 625 65 65 - 1712 hoặc Thầy Thuần: 0918.253743, Email: nhthuan@agu.edu.vn

Sau đại học: 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .