Thông báo chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức và Hệ thống kiến thức dành cho đối tượng dự thi cao học Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng (LK Trường Đại học Tài chính - Marketing)

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

Điện thoại: 0296 625 65 65 - 1712 hoặc Thầy Phương: 0919.99.34.66 hoặc 0964.77.55.29

Email: hqphuong@agu.edu.vn

Đính kèmDung lượng
TB CHIEU SINH BSKT - HTKT- AG.pdf412.34 KB
Sau đại học: 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .