Danh sách dự kiến khen thưởng thành tích hoạt động KH&CN năm học 2017 – 2018

Quý Thầy/Cô vui lòng kiểm tra, nếu phát  hiện có sai sót thì phản hồi ngay về Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học (Bà Nguyễn Thị Lan Phương, email: ntlphuong@agu.edu.vn) trước ngày 22/08/2018 để Phòng kiểm tra lại và kịp thời chỉnh sửa.
 
Lưu ý:
 
  • Theo Khoản 4, Điều 4 trong Quyết định 1101/QĐ-ĐHAG ngày 17/05/2017 về việc quy định khen thưởng các hoạt động KH&CN của Trường Đại học An Giang thì các công trình KH&CN, bài báo khoa học của công chức, viên chức đang học sau đại học ở trong và ngoài nước không liên quan đến luận văn, luận án thì mới được quy đổi ra định mức để xét khen thưởng.
  • Trong Thông báo kê khai có ghi “Tất cả viên chức đang đi học trong và ngoài nước đều phải kê khai. Tuy nhiên, cần lưu ý là những bài báo khoa học/báo cáo tham luận liên quan đến luận văn, luận án của viên chức thì định mức quy đổi được tính bằng 0”.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .