Thông báo tuyển sinh cao học năm 2018: ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng (liên kết Trường Đại học Tài chính - Marketing

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

Điện thoại: 0296 625 65 65 - 1712 hoặc Thầy Phương: 0919.99.34.66 hoặc 0964.77.55.29

Email: hqphuong@agu.edu.vn

Lưu ý: các anh/chị học viên có có nhu nhầu dự thi cần hoàn thành 2 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu file đính kèm (không cần phải đến Trường ĐHAG mua hồ sơ dự thi)

Đính kèmDung lượng
TBTS_2018_LK_DHTC-Marketing.pdf589.78 KB
Bieu mau du thi cao hoc 2018.doc83.5 KB
Sau đại học: 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .