Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018: ngành Ngôn ngữ học, Quản lý Tài nguyên và môi trường, Khoa học máy tính liên kết với Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học

Điện thoại: 0296 625 65 65 - 1712 hoặc Thầy Phương: 0919.99.34.66 hoặc 0964.77.55.29

Email: hqphuong@agu.edu.vn

Đính kèmDung lượng
TBTS_2018_LK_DHKHH_Dot2.pdf487.07 KB
Sau đại học: 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .