Thông báo về việc kê khai các hoạt động khoa học và công nghệ của công chức, viên chức thực hiện trong năm học 2017 - 2018

Để có cơ sở cho việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, xét khen thưởng các hoạt động khoa học và công nghệ và thanh toán tiền thừa giờ cho tất cả công chức, vên chức (CCVC) của Trường năm học 2017 – 2018; Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả CCVC có tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện kê khai theo mẫu, cụ thể như sau:

  1. Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 29/5/2018, CCVC thực hiện kê khai các hoạt động KH&CN cá nhân trong năm học trực tuyến tại địa chỉ: https://apps.agu.edu.vn/qldlkh/, in và gửi bản Kê khai có chữ ký cho CV Nguyễn Thị Lan Phương, P. QLKH & ĐTSĐH.
  2. CCVC đăng nhập và cập nhật thông tin theo Hướng dẫn được ban hành kèm theo thông báo này:  https://goo.gl/9Kyf9e
  3. CCVC có nhu cầu tập huấn kê khai trực tuyến vui lòng đăng ký tại đây: https://goo.gl/X98spZ đến hết ngày 23/5/2018.

Lịch tập huấn:

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Thứ 5 (24/5/2018)

 

14h 00

 

Phòng máy tính MT09

Khoa CNTT

 

Thứ 6 (25/5/2018)

Thứ 7 (26/5/2018)

 

Đính kèmDung lượng
Thông báo731.62 KB
Hướng dẫn kê khai578.2 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .