Thông báo Chương trình học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2014/niên khóa 2015

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quí Thầy / Cô Thông báo Chương trình học bổng Chính phủ Australia như sau: 

Chương trình học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2014/niên khóa 2015 hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2014. 

Tối đa 175 suất học bổng toàn phần, toàn thời gian sau đại học (bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ) sẽ được cấp cho các ứng viên Việt Nam. 

Để biết thông tin đầy đủ về đợt tuyển chọn này xin truy cập trang web http://www.australiaawardsvietnam.org/ . 

Trong đó, mục “Hỏi đáp cho ứng viên” cung cấp những thông tin chi tiết về các điều kiện xét tuyển. 

Xin lưu ý, chương trình sẽ ngừng nhận hồ sơ đối với ứng viên Việt Nam sau ngày 31 tháng 3 năm 2014. 

Nếu quý vị có băn khoăn, xin liên lạc bằng email tới info@australiaawardsvietnam.org hoặc đường dây nóng 

(04) 3938 7375 (từ 8.30 sáng đến 4.30 chiều trong thời gian tuyển sinh) hoặc (04) 3939 3991/2 vào những thời gian khác. 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .