Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0”

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Nhằm trao đổi và tăng cường mối liên hệ giữa các nhà nghiên cứu với các doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được thời cơ mới để chủ động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề“Khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Hội thảo dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2018 tại Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo trên.

*Quý Thầy/Cô vui lòng chuyển giúp Thư mời này cho Giảng viên trong Trường/Khoa/Bộ môn của mình để cùng tham gia viết bài.

*Các bài viết sẽ được tập hợp, lựa chọn, phản biện kín 02 vòng độc lập và biên tập để đăng trong sách kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN.  

Ban tổ chức rất mong nhận được bài viết tham gia Hội thảo và hân hạnh được đón tiếp Quý Thầy/Cô đến tham dự Hội thảo khoa học trên.

Trân trọng cảm ơn./.

--------------------------------------------------------------------------------

Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM

Điện thoại: 02835127254/884

Người nhận: ThS Hoàng Lưu Ngân

Di động: 0908665338

Email: qlkhhtqt.cs2@ftu.edu.vn

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .