Thông tin về Học bổng Bạc, đánh dấu 25 năm AIT thành lập Trung tâm tại Việt Nam

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quí Thầy / Cô Thông tin về Học bổng Bạc, đánh dấu 25 năm AIT thành lập Trung tâm tại Việt Nam. Quí Thầy / Cô vui lòng xem chi tiết tại đường dẫn đính kèm bên dưới

Trân trọng.

 

P. QLKH & HTQT

Đính kèmDung lượng
fwsilverscholarship.zip517.65 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .