Chương trình Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu Phát triển tại Thái Lan 2014

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quí Thầy / Cô Chương trình Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu Phát triển tại Thái Lan 2014. Quí Thầy / Cô vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới

Trân trọng.

 

P. QLKH & HTQT

Đính kèmDung lượng
Chương trình học bổng CDSSEA1.94 MB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .