Buổi lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Bang Indiana, Hoa Kỳ và Trường Đại học An Giang

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Bang Indiana, Hoa Kỳ và Trường Đại học An Giang, đại diện Đại học Bang Indiana phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo “Chương trình đào tạo sau đại học của Trường ĐH Bang Indiana” và ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai trường đồng thời thảo luận về cơ hội hợp tác trong tương lai về lĩnh vực đào tạo giữa hai trường. Buổi lễ được tổ chức tại Phòng họp 1, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm của Trường Đại học An Giang vào sáng Thứ Ba, Ngày 20/12/2016. Buổi lễ đã diễn ra hết sức long trọng và hiệu quả, đem lại nhiều cơ hội hợp tác cho Hai trường trong nhiều lĩnh vực và nội dung cụ thể. Các nội dung cụ thể của Buổi họp được tóm tắt như sau:

-      Triển khai chương trình đào tạo Tiếng Anh trực tuyến cho CB-GV cũng như tạo điều kiện cho CB-GV 02 trường trao đổi về phương pháp học tập và nghiên cứu.

-      Tổ chức Hội thảo quốc tế tại Đại học Bang Indiana, Hoa Kỳ (Trong khoảng 2- 3 tuần) mời các báo cáo viên đến từ các nước khác nhau.

-      Đặc biệt: Trao 01 suất học bổng thạc sĩ/ tiến sĩ cho CB-GV hoặc Sinh viên của trường Đại học An Giang.

-      Triển khai chương trình Trao đổi Giảng viên: Trường Đại học Bang Indiana tạo điều kiện cho CB-GV trường Đại học An Giang đến làm việc và học hỏi kinh nghiệm từ trường ĐH Bang Indiana trong 01 khoảng thời gian; đồng thời cũng cử CB-GV đến ĐHAG làm việc và giảng dạy. 

-      Kết hợp chuyến đi Trại hè tại Trường ĐH West Virginia (hằng năm) với việc viếng thăm và làm việc tại Trường ĐH Bang Indiana vào năm tới. 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .