Danh sách các Bản ghi nhớ với Đối tác nước ngoài

STT

Năm ký kết

Đối tác

Quốc gia

Năm hết hạn

Nội dung chính

1

2016

Đại học Bang Indiana

 

Hoa Kỳ

2021

Trao đổi tài liệu, ấn phẩm 2 bên quan tâm;

Chia sẻ về chương trình đào tạo, khóa học; Thực hiện các chương trình, khóa học liên kết (hội nghị, seminar,…)

Trao đổi GV, CB nghiên cứu, SV tập sự, và SV Cao học.

Hợp tác trong các dự án nghiên cứu.

2

Đại học Toàn Cầu

 

Canada

Không thời hạn

Hợp tác phát triển GD-ĐT thông qua chương trình đào tạo Tiếng Anh TESOL Online.

3

Đại học Massey

 

New Zealand

2021

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh học tập tại New Zealand;

Liên kết thực hiện các khóa học ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của CBGV; Trao đổi GV;

Tham gia các buổi seminar, chương trình hội nghị về học thuật.

4

Đại học Công nghệ Queensland

Úc

2021

Phát triển dự án liên kết giữa 02 bên

Liên kết tổ chức các chương trình học thuận và nghiên cứu khoa học

Trao đổi CBGV nhằm nâng cao trình độ; trao đổi các tài liệu, ấn phẩm về các lĩnh vực 02 bên quan tâm

 

5

Đại học Khoa học Ứng dụng  HZ

Hà Lan

2021

Trao đổi CBGV, Học giả, Sinh viên

Phát triển các chương trình nghiên cứu; trao đổi các thông tin, tài liệu học thuật

Hợp tác thông qua các dự án liên kết

6

Trung tâm nghiên cứu và đổi mới Edmund Mach Foundation

Ý

2021

Hai bên hợp tác tạo điều kiện nghiên cứu khoa học và phát triển hợp tác trong các lĩnh vực “nông nghiệp bền vững, sản xuất lương thực và bảo vệ môi trường”.

7

Đại học Công nghệ Thonburi King Mongkut

Thái Lan

2021

Trao đổi cán bộ giảng viên, sinh viên; Liên kết hoạt động nghên cứu và xuất bản nghiên cứu; Hợp tác trong các hoạt động semina, thảo luận học thuật; các chương trình đào tạo ngắn hạn

8

Đại học Andalas

 

Indonesia

2021

Tăng cường hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau về Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Trao đổi cán bộ Giảng viên.

9

2014

Đại học Miyagi

Nhật Bản

Không thời hạn

Trao đổi GV, SV, thông tin tài liệu học thuật, Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ; thực hiện các chương trình, học thuật, dự án ngắn hạn.

10

Đại học Ben-Gurion, Negev, Beer-Sheva

Israel

2017

Trao đổi CB,GV,SV hợp tác tổ chức seminar, hội thảo chuyên  đề, dự án nghiên cứu; hỗ trợ phát triển hoạt động học thuật khác mà hai bên quan tâm.

11

2013

Đại học Griffth

 

Ireland

2016

Trao đổi sv-gv (mỗi bên tự tìm nguồn kinh phí); Hợp tác nghiên cứu, viết bài báo;  Tạo cơ hội tham dự các hội thảo, hội nghị cho sv, gv và lãnh đạo hai trường; Trao đổi sinh viên, trao đổi sinh viên thực tập; Trao đổi các tài liệu khoa học; Thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn

12

Đại học Saga

Nhật Bản

2016

Trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ hành chánh; Xúc tiến hội thảo và các chủ đề nghiên cứu có liên quan

13

Đại học Kagoshima

 

Nhật Bản

2018

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động  nghiên cứu khoa học

14

Khoa Nông nghiệp, Đại học Andalas

Indonesia

2018

Liên kết đào tạo; Hợp tác nghiên cứu; Tạo cơ hội tham dự hội thảo, hội nghị cho SV, GV và lãnh đạo  hai trường; Trao đổi các ấn phẩm khoa học, giáo dục

15

Viện Công nghệ Châu Á (AIT)

Thái Lan

2016

Ttuyển sinh, phát triển chương trình đào tạo CN, KT, MT/NN & QL của AIT tại AG.

16

Trung tâm SEAMEO BIOTROP

Indonesia

2013

Tổ chức tập huấn ngắn hạn về “Tối ưu hóa nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương trong công thức thức ăn cho nuôi thủy sản quy mô nhỏ bền vững ở Đông Nam Á

17

Viện Bright Hope

Campuchia

2018

Đào tạo trình độ DH cho SV  do BHI giới thiệu; Hỗ trợ BHI tham quan các doanh nghiệp NN tại AG; Hỗ trợ giảng viên BHI tham gia hội thảo về NN, GD và MT tại ĐHAG

18

2012

Đại học Cergy -Pointoise

 

Pháp

2017

Trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ hành chánh; Xúc tiến hội thảo và các chủ đề nghiên cứu có liên quan ; Gửi các sinh viên Tiến sĩ và sau Tiến sĩ

19

Đại học KH & Xử lý CNTT (ESTI)

Pháp

2017

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

Trao đổi thông tin, tài liệu, ấn phẩm về các lĩnh vực 02 bên quan tâm.

20

Tổ chức SEAMEO BIOTROP

 

Indonesia

2015

Hợp tác nghien cứu, đào tạo trong khu vực, trao đổi thông tin, chuyên môn, sinh viên

21

Trường Ecole de Biologie Industrielle

Pháp

2017

Trao đổi cán bộ-giảng viên, thông tin, tài liệu, hoạt động nghiên cứu.

Hợp tác trọng các hoạt động giảng dạy, seminar, hội nghị        

22

2011

Đại học YUAN ZE

Đài Loan

Không thời hạn

Hợp tác, trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

23

2010

Đại học Champasack

Lào

2015

Trao đổi giáo viên, giảng viên, sinh viên; liên kết nghiên cứu, đào tạo, semina….

24

Đại học Quốc gia Hanbat

Hàn Quốc

2015

Phát triển trao đổi giáo dục và văn hoá, tổ chức các dự án chương trình liên kết

25

2009

Đại học Công nghệ Queensland

Úc

2014

Hợp tác và trao đổi giáo dục

26

2008

Chương trình ASIAN CORE

Nhật Bản

2016

Xây dựng & phát triển tiềm năng công nghệ vi sinh và công nghệ lên men.

27

Đại học Quốc gia Pingtung

Đài Loan

2013

Trao đổi cán bộ, giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học

28

2007

Trường KH & Xử lý CNTT (ESTI)

Pháp

2011

Trao đổi giảng viên, sinh viên và các kết quả nghiên cứu

29

2006

Đại học Apollos

Hoa Kỳ

2011

Trao đổi giảng viên, sinh viên, các thông tin giáo dục,

Hợp tác các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

30

Đại học Khoa học Ứng Dụng

Đức

Không thời hạn

Trao đổi giảng viên, sinh viên và hợp tác nghiên cứu và trao đổi kết quả nghiên cứu

31

Đại học Bang Ferris

Hoa Kỳ

2008

Tăng cường năng lực và hiểu biết về văn hóa của hai bên cho các cán bộ-giảng viên

32

Tổ chức Asian Rice Foundation

Phillipines

2008

Hợp tác triển lãm các hiện vật nông nghiệp

33

Đại học West Virginia

Hoa kỳ

2011

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

34

2005

Tổ chức Volunteers in Asia (VIA)

Hoa Kỳ

2006

VIA hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại Ngữ

35

Trường Cao đẳng Edgewood

Hoa Kỳ

2006

Hỗ trợ tập huấn giáo viên Trường ĐH An Giang

36

Viện Nghiên cứu Môi trường National Institute for Environment Studies

Nhật

2007

Hợp tác thực hiện Dự án Giám Sát Hệ Thống Sinh Thái Sông Mê Kong

37

2004

Đại học Quốc gia Kaoshiung Marine

Đài Loan

2009

Trao đổi cán bộ-giảng viên và các hoạt động nghiên cứu khoa học

38

Hệ thống Pan System

Singapore

Không thời hạn

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL và các vùng lân cận

39

Join Grass-Roots Fukuoka

Nhật Bản

2004

Hợp tác nghiên cứu phát triển nông thôn và giảm nghèo trong Tỉnh An Giang

41

2001

Mennonite Central Committee

Hoa Kỳ

2007

MCC hỗ trợ giảng viên Tiếng Anh cho Bộ môn Ngoại Ngữ

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .