Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 1, năm học 2016 - 2017

 
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng gửi đến các Thầy/Cô trong toàn Trường "Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường đợt 1, năm học 2016 - 2017". Nội dung chi tiết thông báo vui lòng xem file đính kèm.
 
Các biểu mẫu tải về tại đây: http://riro.agu.edu.vn/?q=vi/bieu-mau-danh-cho-can-bo
 
Trân trọng.
 
PHÒNG QLKH&HTQT.

 

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .