FILE BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “CÁCH TIẾP CẬN DỰ ÁN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ VỪA VÀ NHỎ”

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kinh gửi Quí Đại biểu File bài báo cáo chuyên đề “Cách tiếp cận dự án nghiên cứu quốc tế vừa và nhỏ”.

Quí Đại biểu vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng,

 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Đính kèmDung lượng
seminar.pptx2.09 MB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .