Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất bột Huyền Tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze)”

 Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 14/04/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất bột Huyền Tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze)” do ThS. Cao Thị Luyến, Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

  • Khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất bột Huyền Tinh tại huyện Tịnh Biên- An Giang. Từ đó, xây dựng và đề xuất quy trình sản xuất bột Huyền Tinh có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương chi tiết, các thành viên trong Hội đồng đã nhận xét kết quả đề tài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐHAG. Việc cải tiến quy trình sản xuất bột Huyền Tinh góp phần nâng cao chất lượng và giá trị thương phẩm bột Huyền Tinh, làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo để chuyển giao cho người dân và phục vụ cho chương trình Ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Các thành viên trong Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng như sau:

- Điểm trung bình tổng cộng của đề tài  85,85/100

Hội đồng  thống nhất cho tiến hành thực hiện sau khi Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Minh Trí

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .