THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ thực hiện trong kế hoạch năm 2015

Căn cứ Thông báo số 05/TB-VPCT-TNB ngày 17/08/2015 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Thông báo đến tất cả các thầy/cô trong Nhà trường về việc gia đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ Chương trình Tây Nam Bộ thực hiện trong kế hoạch năm 2015, nội dung chi tiết xin vui lòng xem các file đình kèm.

- Thông báo tuyển chọn
- Quyết định danh mục nhiệm vụ
- Biểu mẫu (trong văn bản hợp nhất)

Hồ sơ hoàn chỉnh các thầy/cô gửi về Phòng QLKH & HTQT trước ngày 27/09/2015 để Phòng trình ký BGH và gửi về Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đúng thời gian quy định.

Trân trọng

PHÒNG QLKH&HTQT

Đính kèmDung lượng
THONG BAO TUYEN CHON.pdf695.03 KB
QUYET DINH DANH MUC NHIEM VU.pdf1.32 MB
VBHN_TT 10.zip608.49 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .