Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcMừng xuân nhâm dầnBáo cáo thường niên - Annual reports

BUỔI TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN DELTA E&C (NHẬT BẢN) TẠI VIỆT NAM

 Vào chiều ngày 16/3/2017, Trường ĐHAG có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Delta E&C (Nhật Bản) tại Việt Nam nhằm khảo sát và tìm hiểu nhu cầu hợp tác đào tạo của Trường ĐHAG với các đại học Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Thành phần của đoàn gồm có ông Steve Bùi (Hidetoshi Bui), Chủ tịch tập đoàn Delta E&C, Nhật Bản và ông Lê Xuân Bình, Giảng viên công tác tại ĐHQG Hà Nội.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .