Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcBáo cáo thường niên - Annual reports

Hội nghị Hội đồng Khoa học - Đào tạo cấp Trường mở rộng 2000-2014

Trong những năm qua, hoạt động Đào tạo (ĐT), Khảo thí-Kiểm định chất lượng (KT-KĐCL), Hợp tác Quốc tế (HTQT), và Nghiên cứu Khoa học (NCKH) của Trường Đại học An Giang (ĐHAG) có những chuyển biến tích cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho tỉnh nhà và cho cả nước.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường: “Sử dụng nước thải ao nuôi cá tra để nuôi sinh khối tảo (Chlorella sp.) và luân trùng (Brachionus sp.) làm thức ăn cho cá giống”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường: “Sử dụng nước thải ao nuôi cá tra để nuôi sinh khối tảo (Chlorella sp.) và luân trùng (Brachionus sp.) làm thức ăn cho cá giống

Hội thảo tập huấn: "“Nguồn tài trợ Nghiên cứu và cách viết đề cương xin tài trợ”

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, việc tìm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước và viết đề cương xin tài trợ ngày càng khó khăn hơn. Do đó, việc xin tài trợ thành công là rất quan trọng đối với Trường Đại học An Giang, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Trường trong công tác Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học.

Thông báo số 2 về việc viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi Thông báo số 2 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đến toàn thể Quý Thầy/Cô và các em sinh viên của Trường về việc viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với chủ đề – “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC-LẦN THỨ 7” (vui lòng xem file đính kèm).

 

Thông báo Số 2428/BGDĐT-KHCNMT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ GD-ĐT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015

Theo thông báo Số 2428/BGDĐT-KHCNMT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ GD-ĐT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1).

Phòng Quản lý Khoa học & HTQT thông tin đến cán bộ, GV và đơn vị tham gia.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .