Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcBáo cáo thường niên - Annual reports

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường: “Ảnh hưởng của văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang”

Lúc 08 giờ, ngày 09/08/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Ảnh hưởng của văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang”– CNĐT: ThS. Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương- GV.BM. Ngữ Văn, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Thư mời số 155/TCKH&ĐT-DSG v/v viết bài cho Tạp chí "Khoa học & Đào tạo" của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

Phòng QLKH & HTQT kính gửi đến quý Thầy/Cô và các em SV Trường Thư mời của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn số 155/TCKH&ĐT-DSH ngày 28/07/014 v/v viết bài cho Tạp chí "Khoa học & Đào tạo" của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.

Thông tin chi tiết, kính mời quý Thầy/Cô và các em SV xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp sơ sở

Chiều ngày 16/7/2014, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu chế biến tinh bột ấu biến tính và ứng dụng trong sản xuất miến” do ThS. Hồ Minh Thảo và ThS. Trần Xuân Hiển – BM. Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN&TNT làm chủ nhiệm.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .