Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcBáo cáo thường niên - Annual reports

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Xây dựng quy trình sản xuất nước giải khát từ bắp cải Tím”

Lúc 08 giờ, ngày 10/09/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Xây dựng quy trình sản xuất nước giải khát từ bắp cải Tím– CNĐT: ThS. Nguyễn Duy Tân- Phó bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015

Tiếp theo Thông báo ngày 23/8/2014 của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế và Thông báo số 265/TB-ĐHAG ngày 06/09/2014 của Hiệu trưởng về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015;

Tiếp đại diện của công ty giáo dục Noble Solutions Ngày 22/8/2014

Vào chiều ngày 22/8/2014, Phó Hiệu trưởng Hoàng Xuân Quảng cùng với các đơn vị chức năng của Trường ĐHAG tiếp và làm việc với ông Michael Robert Noble, Giám đốc công ty giáo dục Noble Solutions tại Phòng họp 1, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG.

Thông báo số 3 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng v/v viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học

Phòng QLKH & HTQT kính gửi quý Thầy Cô và SV Trường Thông báo số 3 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng v/v viết và gửi bài cho Hội thảo Khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với chủ đề – “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC-LẦN THỨ 7” (vui lòng xem file đính kèm).

Trân trọng kính chào.
P. QLKH & HTQT

THÔNG BÁO (Về việc đề xuất nhiệm vụ đặt hàng thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015)

Căn cứ Công văn số 1572/ĐHQG-KHCN ngày 19/08/2014 của Đại học Quốc gia TP. HCM về việc đề xuất nhiệm vụ đặt hàng thuộc Chương trình Tây Nam bộ năm 2015, Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn Trường đề xuất nhiệm vụ đặt hàng thuộc Chương trình nói trên (xem nội dung chi tiết và mẫu phụ lục đính kèm). Cá nhân đề xuất gửi cho đơn vị để tổng hợp.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Trèn Bầu (Ompok bimaculatus)”

Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 21/08/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và ương nuôi giống cá Trèn Bầu (Ompok bimaculatus)– CNĐT: ThS. Lê Văn Lễnh- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“ Khảo sát sự phân bố phiêu sinh vật và động vật đáy ở Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang”

Lúc 08giờ, ngày 21/08/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát sự phân bố phiêu sinh vật và động vật đáy ở Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang”– CNĐT: ThS. Lê Công Quyền- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Ảnh hưởng của phân đạm và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc Dòi (Pouzolzia zeylancia (L.) Benn)”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Ảnh hưởng của phân đạm và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc Dòi (Pouzolzia zeylancia (L.) Benn)”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Thiết kế, xây dựng thiết bị phục vụ tưới tự động có khả năng tích hợp khả năng đo khí tượng thủy văn và môi trường”

Lúc 08 giờ, ngày 15/08/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Thiết kế, xây dựng thiết bị phục vụ tưới tự động có khả năng tích hợp khả năng đo khí tượng thủy văn và môi trường” do TS. Phạm Văn Quang, Giảng viên bộ môn PTNT & QLTNTN và KS. Phạm Minh Tân, Trung tâm Tin học, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .