Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcBáo cáo thường niên - Annual reports

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (2014 - 2015)

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (2014 - 2015)

Căn cứ Công văn số 13/CV-BTCHT ngày 24/11/2014 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo đến tất cả Quý thầy/cô, đơn vị có sáng tạo kỹ thuật thì đăng ký tham gia (nội dung CV, biểu mẫu đăng ký và tờ bướm). Quí Thầy cô vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng về quản lý rủi ro biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng bị xâm nhập mặn ở xã Bình Thành, hu

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 26/11/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:Nghiên cứu mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng về quản lý rủi ro biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng bị xâm nhập mặn ở xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang– CNĐT: ThS.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường: “Hiệu quả của việc xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404 ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”

Lúc 14 giờ, ngày 26/11/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: Hiệu quả của việc xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang” do ThS.

Thông báo tham dự Hội thảo Khoa học "Vai trò của các trường đại học, cao đẳng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội khu vực ĐBSCL"

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thông báo tham dự Hội thảo Khoa học "Vai trò của các trường đại học, cao đẳng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội khu vực ĐBSCL" tổ chức vào tháng 12/2014 tại Trường Đại học An Giang.

Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Hạn chót gửi danh sách đăng ký về Phòng QLKH&HTQT là ngày 25/11/2014.

Trân trọng,

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Khảo sát biến động và cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá Lóc (Channa sp)”

Lúc 14 giờ, ngày 07/11/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Khảo sát biến động và cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá Lóc (Channa sp)– CNĐT: ThS. Phan Thị Thanh Vân- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Chương trình học bổng IRISH AID IDEAS của Ireland năm 2015-2016

Phòng Quán lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quí Thầy / Cô Thông tin về Chương trình Học bổng IRISH AID IDEAS của Ireland năm 2015-2016. Quí Thầy / Cô vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng.

 

P. QLKH & HTQT

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .