Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcMừng xuân nhâm dầnBáo cáo thường niên - Annual reports

Thông báo số 1 - Hội thảo Quốc tế năm 2016

Phòng QLKH & HTQT xin thông báo đến quý thầy cô,

Thông báo số 1 - Hôi Thảo Quốc tế 2016, với chủ đề "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC: XU HƯỚNG VIỆT VÀ THẾ GIỚI" 

Chi tiết xem file đính kèm.

 

Trân Trọng

P. QLKH & HTQT

Thông báo số 2 "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VIII"

Theo Thông báo số 192/TB-ĐHSP ngày 14/03/2016 của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM về việc viết bài tham dư Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi đến quý Thầy/Cô trong các khoa có liên quan đến đào tạo Sư phạm thông báo cho sinh viên ở Khoa mình viết bài tham dự.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Hiệu quả của biện pháp xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404 ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 07/01/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Hiệu quả của biện pháp xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”– CNĐT: ThS. Nguyễn Phú Dũng- Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .