Giới thiệu Trường Đại học An Giang - About An Giang UniversityTạp chí khoa họcMừng xuân nhâm dầnBáo cáo thường niên - Annual reports

Thông báo về việc kê khai các hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên thực hiện trong năm học 2015 - 2016

- Cá nhân kê khai hoạt động khoa khọc và công nghệ trong năm 2015-2016 (từ ngày 01/07/2015 - 30-06/2016) (Mẫu 1) gửi cho đơn vị (Khoa, Phòng, Trung Tâm Nghiên cứu, Bộ môn trực thuộc BGH, Trường Phổ thông Thực Hành Sư phạm).

- Đơn vị tổng hợp (Mẫu 2) gửi về phòng QLKH & HTQT.

- Hạn chót đến hết ngày: 20/07/2016.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện năm học 2015-2016 (đợt 2)

Lúc 8giờ ngày 02/06/2016, tại Phòng họp 1, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục 13 đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện trong năm học 2015-2016 (đợt 2)

Qua kết quả bỏ phiếu đánh giá, chấm chọn của Hội đồng có 07/13 đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN năm học 2015-2016 (đợt 2) được thực hiện.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .