Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường: “Sử dụng nước thải ao nuôi cá tra để nuôi sinh khối tảo (Chlorella sp.) và luân trùng (Brachionus sp.) làm thức ăn cho cá giống”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường: “Sử dụng nước thải ao nuôi cá tra để nuôi sinh khối tảo (Chlorella sp.) và luân trùng (Brachionus sp.) làm thức ăn cho cá giống

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu thu nhận enzyme bromelain từ chồi dứa (Ananas comosus)”

Lúc 14giờ ngày 29/04/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường:“ Nghiên cứu thu nhận enzyme bromelain từ chồi dứa (Ananas comosus)”- CNĐT: ThS. Nguyễn Phú Thọ- BM. Công nghệ sinh học- Khoa NN- TNTN.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .