Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“ Khảo sát sự phân bố phiêu sinh vật và động vật đáy ở Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang”

Lúc 08giờ, ngày 21/08/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát sự phân bố phiêu sinh vật và động vật đáy ở Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang”– CNĐT: ThS. Lê Công Quyền- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Ảnh hưởng của phân đạm và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc Dòi (Pouzolzia zeylancia (L.) Benn)”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Ảnh hưởng của phân đạm và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc Dòi (Pouzolzia zeylancia (L.) Benn)”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Thiết kế, xây dựng thiết bị phục vụ tưới tự động có khả năng tích hợp khả năng đo khí tượng thủy văn và môi trường”

Lúc 08 giờ, ngày 15/08/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Thiết kế, xây dựng thiết bị phục vụ tưới tự động có khả năng tích hợp khả năng đo khí tượng thủy văn và môi trường” do TS. Phạm Văn Quang, Giảng viên bộ môn PTNT & QLTNTN và KS. Phạm Minh Tân, Trung tâm Tin học, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường: “Ảnh hưởng của văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang”

Lúc 08 giờ, ngày 09/08/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Ảnh hưởng của văn hóa đọc đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang”– CNĐT: ThS. Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương- GV.BM. Ngữ Văn, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp sơ sở

Chiều ngày 16/7/2014, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu chế biến tinh bột ấu biến tính và ứng dụng trong sản xuất miến” do ThS. Hồ Minh Thảo và ThS. Trần Xuân Hiển – BM. Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN&TNT làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Khảo sát khả năng ứng dụng phương pháp sấy khô cá Tra phồng tại An Giang bằng thiết bị thu nhiệt từ năng lượng mặt trời”

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Khảo sát khả năng ứng dụng phương pháp sấy khô cá Tra phồng tại An Giang bằng thiết bị thu nhiệt từ năng lượng mặt trời

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .