Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Thu thập, định danh các chủng nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 22/10/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Thu thập, định danh các chủng nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” do ThS.Văng Thị Tuyết Loan, Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt ĐCCT đề tài NCKH cấp Trường:“ Ảnh hưởng của biện pháp kết hợp tưới ướt – khô xen kẽ và liều lượng phân lân lên sinh trưởng và năng suất lúa OM4218 vụ Đông Xuân 2014-2015 ở vùng đất phèn nhẹ tại Tà Đảnh, Tri Tôn, An Giang

Lúc 14 giờ, ngày 22/10/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Ảnh hưởng của biện pháp kết hợp tưới ướt – khô xen kẽ và liều lượng phân lân lên sinh trưởng và năng suất lúa OM 4218 vụ Đông Xuân 2014-2015 ở vùng đất phèn nhẹ tại Tà Đảnh, Tri Tôn, An Giang” do ThS.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường:“Sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc Bươu (Pila polita Deshayes, 1830) trong bể composite”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 16/10/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc Bươu (Pila polita Deshayes, 1830)) trong bể composite– CNĐT: ThS. Võ Thanh Tân- Phó trưởng BM. Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường:“Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức tannin của cây Mai Dương trong khẩu phần của dê thịt lên mức ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa biểu kiến dưỡng chất và sự sinh khí trong thí nghiệm tiêu hóa In viv

Lúc 14 giờ, ngày 16/10/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức tannin của cây Mai Dương trong khẩu phần của dê thịt lên mức ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa biểu kiến dưỡng chất và sự sinh khí trong thí nghiệm tiêu hóa In vivo với khẩu phần cơ bản là rau muống”– CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng- GV. BM.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Điều tra thành phần nhện lớn bắt mồi (Arachnida) và nghiên cứu ảnh hưởng của bốn loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ rầy nâu đến mật số của chúng trên ruộng lúa trong hai vụ Thu Đông v

Lúc 08 giờ, ngày 15/10/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Điều tra thành phần nhện lớn bắt mồi (Arachnida) và nghiên cứu ảnh hưởng của bốn loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ rầy nâu đến mật số của chúng trên ruộng lúa trong hai vụ Thu Đông và Đông Xuân 2014-2015 tại An Giang” do ThS.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện năm học 2014-2015

Lúc 08giờ, ngày 10/10/2014, tại Phòng họp 1, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục 09 đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện trong năm học 2014-2015.

Qua kết quả bỏ phiếu đánh giá, chấm chọn của Hội đồng có 07/09 đề tài NCKH được thông qua với danh mục cụ thể như sau:

 

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Thử nghiệm sử dụng muối để ương cá Tra Nghệ (Pangasius kunyit) ở các độ mặn khác nhau”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 18/09/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“ Thử nghiệm sử dụng muối để ương cá Tra Nghệ (Pangasius kunyit) ở các độ mặn khác nhau”– CNĐT: KS. Trần Thị Kim Tuyến- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Xây dựng quy trình sản xuất nước giải khát từ bắp cải Tím”

Lúc 08 giờ, ngày 10/09/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Xây dựng quy trình sản xuất nước giải khát từ bắp cải Tím– CNĐT: ThS. Nguyễn Duy Tân- Phó bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Trèn Bầu (Ompok bimaculatus)”

Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 21/08/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và ương nuôi giống cá Trèn Bầu (Ompok bimaculatus)– CNĐT: ThS. Lê Văn Lễnh- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .