Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Ảnh hưởng của gốc ghép lên sinh trưởng, năng suất và chất lượng trái Dưa Leo (Cucumis sativus) tại Chợ Mới, An Giang”

Lúc 14 giờ, ngày 16/01/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Ảnh hưởng của gốc ghép lên sinh trưởng, năng suất và chất lượng trái Dưa Leo (Cucumis sativus) tại Chợ Mới, An Giang” do ThS. Nguyễn Thị Minh Châu, Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thẩm thấu trong chế biến purée cà Chua”

Lúc 15giờ 30 phút, ngày 09/01/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thẩm thấu trong chế biến purée Cà Chua”– CNĐT: ThS. Trịnh Thanh Duy- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Đa dạng hóa nước ép Thanh Long Sữa và Thanh Long Lô Hội”

Lúc 14 giờ, ngày 09/01/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Đa dạng hóa nước ép Thanh Long Sữa và Thanh Long Lô Hội”– CNĐT: ThS. Trần Xuân Hiển, Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Phân lập giống thuần chủng và lập bộ sưu tập để bảo tồn gen các loài nấm ăn và nấm dược liệu ở vùng Thất Sơn, An Giang”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 26/12/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Phân lập giống thuần chủng và lập bộ sưu tập để bảo tồn gen các loài nấm ăn và nấm dược liệu ở vùng Thất Sơn, An Giang” do ThS. Hồ Thị Thu Ba, Giảng viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Xử lý và tái sử dụng bùn cống rãnh bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy đứng”

Lúc 14 giờ, ngày 26/12/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Xử lý và tái sử dụng bùn cống rãnh bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy đứng” do ThS. Võ Thị Dao Chi, Giảng viên bộ môn Moi trường – PTBV, Khoa KT-CN-MT, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng về quản lý rủi ro biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng bị xâm nhập mặn ở xã Bình Thành, hu

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 26/11/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:Nghiên cứu mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng về quản lý rủi ro biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng bị xâm nhập mặn ở xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang– CNĐT: ThS.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường: “Hiệu quả của việc xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404 ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”

Lúc 14 giờ, ngày 26/11/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: Hiệu quả của việc xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang” do ThS.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Khảo sát biến động và cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá Lóc (Channa sp)”

Lúc 14 giờ, ngày 07/11/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Khảo sát biến động và cân bằng vật chất dinh dưỡng trong hệ thống tuần hoàn nuôi cá Lóc (Channa sp)– CNĐT: ThS. Phan Thị Thanh Vân- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường:“Nghiên cứu trích ly các hoạt chất sinh học từ cây thuốc Dòi bằng dung môi nước và ứng dụng vào chế biến nước giải khát”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 23/10/2014, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Nghiên cứu trích ly các hoạt chất sinh học từ cây thuốc Dòi bằng dung môi nước và ứng dụng vào chế biến nước giải khát”– CNĐT: ThS. Nguyễn Duy Tân, Phó bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .