Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Sử dụng nước thải ao nuôi cá Tra để nuôi sinh khối tảo (Chlorella sp.) và luân trùng (Brachionus sp.) làm thức ăn cho cá giống”

Lúc 14 giờ, ngày 10/09/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Sử dụng nước thải ao nuôi cá Tra để nuôi sinh khối tảo (Chlorella sp.) và luân trùng (Brachionus sp.) làm thức ăn cho cá giống”– CNĐT: ThS. Trịnh Thị Lan- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu khả năng trích ly và ứng dụng của chất màu tự nhiên từ vỏ quả Thanh Long ruột đỏ trong sản xuất sữa chua”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 04/09/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:Nghiên cứu khả năng trích ly và ứng dụng của chất màu tự nhiên từ vỏ quả Thanh Long ruột đỏ trong sản xuất sữa chua– CNĐT: ThS. Vũ Thị Thanh Đào- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện năm học 2015-2016.

Lúc 15giờ30 phút, ngày 18/08/2015, tại Phòng họp 1, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục 15 đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện trong năm học 2015-2016.

Qua kết quả bỏ phiếu đánh giá, chấm chọn của Hội đồng có 13/15 đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN năm học 2015-2016 được thực hiện.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Nghiên cứu quá trình cố định nấm men Saccharomyces cerevisiae trên vỏ bưởi và ứng dụng trong lên men rượu vang bưởi”

Lúc 14giờ, ngày 18/06/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:Nghiên cứu quá trình cố định nấm men Saccharomyces cerevisiae trên vỏ bưởi và ứng dụng trong lên men rượu vang bưởi– CNĐT: ThS. Hồ Thị Ngân Hà- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu Giáo trình: “Phương pháp phân tích các thông số môi trường”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 27/05/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu Giáo trình: “Phương pháp phân tích các thông số môi trường”(mã học phần: ENV-301, số tín chỉ: 02) – Tác giả biên soạn: TS. Nguyễn Trung Thành, Trưởng BM. Môi trường & PTBV, Khoa Kỹ thuật- Công nghệ- Môi trường, Trường ĐHAG. Hội đồng đã đánh giá cao kết quả biên soạn giáo trình. Giáo trình gồm 04 chương, 179 trang (không kể trang tài liệu tham khảo).

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Đánh giá chất lượng giống bò thịt theo phương thức chăn nuôi nông hộ bằng hai công thức lai giữa bò địa phương với giống Red Angus (Úc) và Red Braham (Ấn Độ)”

Lúc 14 giờ, ngày 23/04/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Đánh giá chất lượng giống bò thịt theo phương thức chăn nuôi nông hộ bằng hai công thức lai giữa bò địa phương với giống Red Angus (Úc) và Red Braham (Ấn Độ)”– CNĐT: ThS. Nguyễn Bá Trung, GV. Bộ môn Chăn nuôi Thú Y, Khoa Nông nghiệp- TNTN.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Xây dựng hệ thống quản lý trường học trực tuyến”

Lúc 14 giờ, ngày 06/03/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Xây dựng hệ thống quản lý trường học trực tuyến”– CNĐT: ThS. Lê Quốc Cường và ThS. Phan Minh Trung- Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS theo dõi diễn biến lũ tại tỉnh An Giang (từ năm 2000 – 2013) và thành lập bản đồ lũ năm 2013”

Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 30/01/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS theo dõi diễn biến lũ tại tỉnh An Giang (từ năm 2000 – 2013) và thành lập bản đồ lũ năm 2013– CNĐT: ThS. Phạm Duy Tiễn- GV bộ môn Phát triển Nông thôn - QLTNTN, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm. Hội đồng đã đánh giá cao kết quả đề tài.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Thử nghiệm khả năng thích nghi độ mặn của cá Basa (Pangasius bocourti) bột, hương, giống”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 16/01/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Thử nghiệm khả năng thích nghi độ mặn của cá Basa (Pangasius bocourti) bột, hương, giống”– CNĐT: KS. Bùi Thị Kim Xuyến- Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .