Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Xác định điều kiện tối ưu và động học của enzyme α-amylase Toruzyme và Glucoamylase thương mại”

Lúc 14 giờ, ngày 12/04/2016, tại phòng họp 2 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Xác định điều kiện tối ưu và động học của enzyme α-amylase Toruzyme và Glucoamylase thương mại” do TS. Trần Phương Lan, Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Nhân giống cây Khoai Môn (Colocasia esculenta L.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô”

Lúc 14 giờ, ngày 06/04/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Nhân giống cây Khoai Môn (Colocasia esculenta L.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô” do ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Hiệu quả của biện pháp xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404 ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 07/01/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Hiệu quả của biện pháp xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”– CNĐT: ThS. Nguyễn Phú Dũng- Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý asen từ tro trấu)”

Lúc 14 giờ 00’ ngày 24/12/2015 tại phòng họp 1, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý asen từ tro trấu” do TS. Nguyễn Trung Thành, TBM Môi trường và PTBV, K. KT-CN-MT làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu gồm hai mục tiêu chính như sau:

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp xét duyệt ĐCCT đề tài NCKH cấp Trường NH 2015 - 2016: “Khả năng hấp phụ phosphate (P043-) của vật liệu tổng hợp từ tro trấu”

Lúc 15 giờ 00’ ngày 24/12/2015 tại phòng họp 1, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường “Khả năng hấp phụ phosphate (P043-) của vật liệu tổng hợp từ tro trấu” do TS. Nguyễn Trung Thành, TBM Môi trường và PTBV, K. KT-CN-MT làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của phân đạm và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc Dòi (Pouzolzia zeylancia L. Benn)

Lúc 14 giờ , ngày 23/12/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Ảnh hưởng của phân đạm và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc Dòi (Pouzolzia zeylancia L. Benn)”– CNĐT: ThS. Võ Thị Xuân Tuyền- Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Thành phần dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi dê và so sánh khả năng tăng trọng của dê trên các nguồn protein bổ sung”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 26/11/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Thành phần dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi dê và so sánh khả năng tăng trọng của dê trên các nguồn protein bổ sung”– CNĐT: ThS. Nguyễn Bình Trường, GV. Bộ môn Chăn nuôi Thú Y, Khoa Nông nghiệp- TNTN.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp trường:“Nghiên cứu kỹ thuật ương cá Trèn Bầu (Ompok bimaculatus) từ cá bột lên cá giống”

Lúc 14 giờ, ngày 26/11/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Nghiên cứu kỹ thuật ương cá Trèn Bầu (Ompok bimaculatus) từ cá bột lên cá giống”– CNĐT: ThS. Lê Văn Lễnh- GV.BM. Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự phát sinh chồi, rễ và bước đầu khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của Gừng Đen (Kaempferia parviflora) ở giai đoạn

Lúc 14 giờ, ngày 16/10/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự phát sinh chồi, rễ và bước đầu khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của Gừng Đen (Kaempferia parviflora) ở giai đoạn vườn ươm” do ThS.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy bán rắn thu enzyme cellulase từ nấm mốc Aspergillus niger”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 18/09/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy bán rắn thu enzyme cellulase từ nấm mốc Aspergillus niger– CNĐT: ThS. Lê Hoàng Bảo Ngọc- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .