Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật phòng trừ một số loài sâu hại chính trên lúa và rau màu”

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Khả năng ức chế của năm nhóm hoạt chất sinh học được trích ly từ 10 loài thực vật phòng trừ một số loài sâu hại chính trên lúa và rau màu”- CNĐT: ThS. Lê Minh Tuấn, bộ môn Khoa học cây trồng. K. NN- TNTN và ThS. Lâm Thị Mỹ Linh, bộ môn Hóa, Khoa Sư phạm .

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát tính đa dạng di truyền của 16 số mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Rosc.) bằng chỉ thị phân tử ISSR”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 29/12/2017, tại phòng họp 4, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát tính đa dạng di truyền của 16 số mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Rosc.) bằng chỉ thị phân tử ISSR” -Mã đề tài: 16.19.NN- CNĐT: ThS. Huỳnh Trường Huê, GV. Bộ môn Khoa học Cây trồng, K. NN-TNTN.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Sưu tập và bảo tồn các loài nấm ăn và nấm dược liệu ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang”

Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 26/11/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Sưu tập và bảo tồn các loài nấm ăn và nấm dược liệu ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang”– CNĐT: ThS. Hồ Thị Thu Ba- Giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Trích ly các hoạt chất sinh học từ cây thuốc Dòi (Pouzolzia Zeylanica L. Benn) bằng dung môi nước để chế biến nước giải khát”

Lúc 8 giờ, ngày 16/08/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“ Trích ly các hoạt chất sinh học từ cây thuốc Dòi (Pouzolzia Zeylanica L. Benn) bằng dung môi nước để chế biến nước giải khát”– CNĐT: ThS. Nguyễn Duy Tân- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện năm học 2015-2016 (đợt 2)

Lúc 8giờ ngày 02/06/2016, tại Phòng họp 1, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường ĐHAG Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp Xét duyệt danh mục 13 đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện trong năm học 2015-2016 (đợt 2)

Qua kết quả bỏ phiếu đánh giá, chấm chọn của Hội đồng có 07/13 đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN năm học 2015-2016 (đợt 2) được thực hiện.

Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Đa dạng hóa sản phẩm nước ép từ Thanh Long ruột Đỏ”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 13/05/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Đa dạng hóa sản phẩm nước ép từ Thanh Long ruột Đỏ”– CNĐT: ThS. Trần Xuân Hiển- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất bột Huyền Tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze)”

 Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 14/04/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất bột Huyền Tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze)” do ThS. Cao Thị Luyến, Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường:“Chế biến tương hột bằng nấm mốc thuần chủng Aspergillus Oryzae và nghiên cứu bảo quản sản phẩm”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 12/04/2016, tại phòng họp 2 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Chế biến tương hột bằng nấm mốc thuần chủng Aspergillus Oryzae và nghiên cứu bảo quản sản phẩm” do ThS. Trịnh Thanh Duy, Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu:

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .