Thông báo số 59/TB-SKHCN ngày 11/09/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi tất cả Thầy/Cô trong toàn Trường Thông báo số 59/TB-SKHCN ngày 11/09/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Sóc Trăng về việc đăng ký dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2016. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại  (file đính kèm) Hồ sơ hoàn chỉnh các thầy/cô gửi về Phòng QLKH & HTQT (Nguyễn Thị Lan Phương) trước ngày 18/11/2015

 

Thông báo về việc Đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2015

Căn cứ Thông báo số 354/TB-SKHCN ngày 10/06/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2015, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Thông báo đến tất cả cán bộ/viên chức trong toàn Trường đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Nội dung chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thông báo v/v đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (2014 - 2015)

Tiếp theo Công văn số 13/CV-BTCHT ngày 24/11/2014 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh An Giang lần 09 (nội dung, mẫu danh sách, và thể lệ vui lòng xem tại: http://riro.agu.edu.vn/?q=vi/node/103),

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế xin chuyển đến tất cả Quý thầy/cô, đơn vị Công văn số 18/CV-HT ngày 16/04/2015 của Ban tổ chức (xem file đính kèm).

Thông báo v/v đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2016

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng gửi đến quý Thầy/Cô Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2016 (Biểu mẫu và nội dung chi tiết xin vui lòng mở file đính kèm). Phiếu đề xuất cá nhân gửi cho cán bộ phụ trách NCKH ở đơn vị tổng hợp, Hồ sơ đề xuất (bao gồm phiếu đề xuất và bản tổng hợp) của đơn vị gửi về Phòng QLKH&HTQT bằng văn bản và qua Email:  ntlphuong@agu.edu.vn chậm nhất là ngày 20/04/2015.

Trân trọng.

Thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án của tỉnh Sóc Trăng năm 2015

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo đến tất cả Quý Thầy/cô trong toàn Trường v/v đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án của tỉnh Sóc Trăng năm 2015. Hồ sơ đăng ký gửi cho Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trước ngày 17/11/2014  để Phòng tổng hợp, trình Ban Giám hiệu ký và gửi cho Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng đúng thời gian quy định.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .