THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ thực hiện trong kế hoạch năm 2015

Căn cứ Thông báo số 05/TB-VPCT-TNB ngày 17/08/2015 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Thông báo đến tất cả các thầy/cô trong Nhà trường về việc gia đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ Chương trình Tây Nam Bộ thực hiện trong kế hoạch năm 2015, nội dung chi tiết xin vui lòng xem các file đình kèm.

Thông báo Số 2428/BGDĐT-KHCNMT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ GD-ĐT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015

Theo thông báo Số 2428/BGDĐT-KHCNMT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ GD-ĐT V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1).

Phòng Quản lý Khoa học & HTQT thông tin đến cán bộ, GV và đơn vị tham gia.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .