Hội nghị Hội đồng Khoa học - Đào tạo cấp Trường mở rộng 2000-2014

Trong những năm qua, hoạt động Đào tạo (ĐT), Khảo thí-Kiểm định chất lượng (KT-KĐCL), Hợp tác Quốc tế (HTQT), và Nghiên cứu Khoa học (NCKH) của Trường Đại học An Giang (ĐHAG) có những chuyển biến tích cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho tỉnh nhà và cho cả nước.

Hội thảo tập huấn: "“Nguồn tài trợ Nghiên cứu và cách viết đề cương xin tài trợ”

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, việc tìm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước và viết đề cương xin tài trợ ngày càng khó khăn hơn. Do đó, việc xin tài trợ thành công là rất quan trọng đối với Trường Đại học An Giang, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Trường trong công tác Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học.

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .