Thông báo tham dự Hội thảo Khoa học "Vai trò của các trường đại học, cao đẳng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội khu vực ĐBSCL"

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thông báo tham dự Hội thảo Khoa học "Vai trò của các trường đại học, cao đẳng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội khu vực ĐBSCL" tổ chức vào tháng 12/2014 tại Trường Đại học An Giang.

Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Hạn chót gửi danh sách đăng ký về Phòng QLKH&HTQT là ngày 25/11/2014.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT

Đính kèmDung lượng
TB Dang ky Hoi thao Thang 12.pdf469.88 KB
Mau tong hop dang ky.doc37.5 KB

© PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐC: 18 Ung Văn Khiêm - P. Đông Xuyên - TP. Long Xuyên - An Giang
Phone: 0296.6256565 - 1712      Email: rmgo@agu.edu.vn .